proizvodi cenovnik

štampačŠtampaj na štampaču

ORMANI (ELEKTRO, INDUSTRIJSKI I DRUGI)

 empty pixel
INDUSTRIJSKI PRAZNI ORMANI INDUSTRIJSKI PRAZNI ORMANIINDUSTRIJSKI PRAZNI ORMANI
Izradjuju se od hladno valjanog lima debljine 0,8 mm ili 1,0 mm. Zaštićeni su elektrostatički prahom RAL 7032.

 empty pixel
KABLOVSKI PRIKLJUĆNI ORMANI KABLOVSKI PRIKLJUĆNI ORMANIKABLOVSKI PRIKLJUĆNI ORMANI
Izradjuju se od hladno valjanog lima debljine 0,8 mm ili 1,0 mm. Zaštićeni su elektrostatički prahom RAL 7032.

 empty pixel
RAZVODNI ŠEMIRANI ELEKTRO ORMANI RAZVODNI ŠEMIRANI ELEKTRO ORMANIRAZVODNI ŠEMIRANI ELEKTRO ORMANI
Izradjuju se od hladno valjanog lima debljine 0,8 mm ili 1,0 mm. Zaštićeni su elektrostatički prahom RAL 1016.

 empty pixel
RAZVODNI PRAZNI ELEKTRO ORMANI SA OTVORIMA ZA OČITAVANJE RAZVODNI PRAZNI ELEKTRO ORMANI SA OTVORIMA ZA OČITAVANJERAZVODNI PRAZNI ELEKTRO ORMANI SA OTVORIMA ZA OČITAVANJE
Izradjuju se od hladno valjanog lima debljine 0,8 mm ili 1,0 mm. Zaštićeni su elektrostatički prahom RAL 1016.
620x1
Adobe Reader PDV potvrda .pdf

ELMA - 1975
fabrika za proizvodnju radijatora i elektro opreme

adresa: 28. oktobra 30, 11320 Velika Plana, Srbija
telefon:
fiksni: +381 26 516 722; 515 862
mobilni: +381 63 469 067
email: office@elmavp.com